Utan näring.

Jag måste se till att träffa någon som ser till att jag äter. Det här är nog inte hållbart.