Personlig utveckling.

Det senaste:

I mina lurar just nu. Är fast besluten att ta makten över mitt liv. 

Just nu är fokus lycka. Vad är lycka? I alla år har jag misstagit eufori för lycka.