Vänta.

När mannen jobbar över sitter jag och väntar med middagen klar. Den står på varmhållning. 
Och jag väntar. Och väntar. Och väntar.