Sover.










Jag saknar henne när hon har gått och lagt sig.